صفحه اصلی / بایگانی برچسب: انحراف به چپ

بایگانی برچسب: انحراف به چپ

فرهنگ ترافیک ، لازمه زندگی شهری

در کشور ما درباره اهمیت و ضرورت آموزش، فراوان بحث می شود. همه بر این باورند که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما ریشه در فرهنگ دارد و به طورکلی باید فرهنگ سازی شود .یکی از روشهای فرهنگ سازی هم آموزش است . اگر بخواهیم در حوزه ترافیک شهری مثالی زده ...

مشاهده بیشتر »