صفحه اصلی / بایگانی برچسب: ایمنی خودرو

بایگانی برچسب: ایمنی خودرو

ایمن ترین قسمت خودرو کجاست؟

ایمنی خودروها

سن سرنشینان، سن و نوع خودرو همگى نقش مهمى در رانندگى ایفا می کنند. ایمن نگه داشتن افراد در خودروها اولویتى است که از دهه هاى پیش مورد بحث و بررسى قرار گرفته. از آن جایى که صندلى هاى جلو بیشتر در تصرف سرنشین است این نگرش قابل درک است ...

مشاهده بیشتر »